Achtergrond afbeelding
vervolg image

Veelgestelde vragen

De veranderingen in het zorgstelsel.

Overal  is waar te nemen, dat in de zorg veel aan het veranderen is.

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die aangewezen zijn op zorg in een instelling. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is gericht op het bieden van ondersteuning aan mensen die zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als behandeling nodig is, wordt dat geregeld vanuit de Zorgverzekeringwet. De Jeugdwet is er voor mensen tot 18 jaar.

De Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn aangenomen door de tweede en eerste kamer. De gemeenten zijn momenteel druk bezig met het maken van plannen over hoe ze per 1 januari 2015 de Jeugdwet en de Wmo 2015 zullen gaan uitvoeren.

De Wlz is aangenomen door de tweede kamer. Behandeling door de eerste kamer moet dus nog plaatsvinden. De wet kan dan ook nog wijzigen.

We kunnen ons voorstellen, dat u zich afvraagt wat de veranderingen in uw situatie voor u betekenen. Die betekenis is sterk afhankelijk van wat u nodig hebt in termen van zorg en ondersteuning. Het geven van volledige antwoorden op uw zorg- en ondersteuningsvragen is niet mogelijk. Dat komt door wetswijzigingen die er zeker nog zullen komen, of door onvolledige plannen,

Het beste wat momenteel gedaan kan worden is het raadplegen van www.hoeverandertmijnzorg.nl. Deze website is door het Ministerie van VWS samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt. Op de website wordt geprobeerd begrijpelijk weer te geven welke mogelijkheden en rechten u hebt bij de overgang naar het nieuwe zorgstelsel.

Als voor ons duidelijk is wat de veranderingen voor uw situatie echt gaan beteken, zullen we u verder informeren per brief en via deze website.

Voor het geval u vragen vragen heeft, kunt u die stellen aan het Cliënt Service Bureau. U kunt bellen naar 088 2754 598 of mailen naar frontoffice@siloah.nl (SVRO: frontoffice@svro.nl) .