Achtergrond afbeelding
vervolg image

Advies & Intake

Steeds meer cliënten maken gebruik van de voorzieningen van DAC de Molenhoek. De procedure voor een zorgaanvraag is dan ook zo eenvoudig mogelijk.

De zorgaanvragen lopen via de intakemedewerker die bij Siloah werkt. Deze zal proberen een beeld te krijgen van wat de zorgvrager precies wil. Indien nodig brengt de medewerker een bezoekje thuis ter verduidelijking van de aanvraag. Ook informeert de medewerker naar een zogenoemde indicatie. Deze is nodig om te bepalen op welke zorg een cliënt recht heeft, en op hoeveel.

Niet voor elke zorgvraag is binnen Siloah direct een oplossing voorhanden. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is of omdat de zorgvraag niet in het bestaande zorg- en dienstverleningspakket past. Als dat zo is, zal de intakemedewerker dat zo vroeg mogelijk aan de zorgvrager bekendmaken. Samen zullen we bekijken of het zinvol is de aanvraag voort te zetten.

Indicatiestelling
Als zorgaanbieder mag Siloah zelf geen indicaties stellen. Dit gebeurt door een onafhankelijke instantie: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wanneer een zorgvrager nog geen indicatie heeft, verwijst de intakemedewerker door naar Helpende Handen, MEE (vroeger de Sociaal Pedagogische Dienst - SPD) of Stichting Zorgconsulenten (SZC), die de cliënt hierin verder begeleidt.
 
Ook wanneer niet helemaal duidelijk is welke zorg precies nodig is, verwijst de medewerker door om hierin meer duidelijkheid te krijgen, in het belang van de cliënt. Uiteindelijk komen alle zorgvragen weer bij de intakemedewerker terug, verduidelijkt en wel, en compleet met indicatie.

Meer weten
Wilt u meer weten over onze dagactiviteiten? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op.

Telefonisch (0548-541880) of via e-mail (j.boertje@siloah.nl).