Achtergrond afbeelding
vervolg image

Dagbesteding

Dac de Molenhoek biedt een zinvolle dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking onder deskundige begeleiding. Het kan gaan om activiteiten maar ook om werk. In ieder geval is de dagactiviteit gericht op persoonlijke ontwikkeling. We houden rekening met de kwaliteiten en interesses die iemand heeft. Dagbesteding gebeurt dus op maat.

Dagbesteding vindt plaats in ons Dagactiviteitencentrum (DAC). In een DAC ontbreekt hoge werkdruk, maar er wordt wel het nodige werk verzet.
Wat iemand doet staat in een activiteitenplan dat speciaal voor elke cliĆ«nt wordt geschreven. Hierin staan specifieke doelstellingen. Bijvoorbeeld:  ‘het bieden van activiteiten waardoor de deelnemer in zijn persoon-zijn kan groeien’ of ‘het stimuleren van ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied’.

Er zijn vier soorten dagbesteding:

1. Eenvoudige activiteiten 
2. Ontwikkelingsgerichte activiteiten 
3. Vormende activiteiten 
4. Arbeidsmatige activiteiten

Voorwaarden
U heeft een geldige VG-indicatie voor dagbesteding (begeleiding groep) nodig, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Informatie over financiering
De dagactiviteiten bij DAC de Molenhoek worden bekostigd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of door middel van een Persoonsgebonden budget (P.G.B.) Voor de dagactiviteiten moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten
Wilt u meer weten over dagbesteding? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op.

Telefonisch (0548-541880) of via e-mail (j.boertje@siloah.nl).