Achtergrond afbeelding
vervolg image

Zaterdagopvang

Op de zaterdagopvang wordt uw kind op een leuke en ontspannende wijze bezig gehouden. Niet de ontwikkeling of het leren staat op deze dag centraal, maar het genieten van een vrije zaterdag. Wel wordt er van iedere client een zorgdossier samengesteld en samen met ouders worden doelen opgesteld, waaraan we spelenderwijs werken.

Bij de zaterdagopvang vormt een aantal cliënten een groepje. Samen met een begeleider doen zij activiteiten, zoals fietsen, tuinieren, dieren eten geven, creatieve activiteiten, spelletjes, voorlezen, etc. Het gaat erom dat het voor uw kind een gezellige zaterdag wordt waarop hij of zij met alle zintuigen geniet!

Voor wie
Mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap die nog thuis wonen en overdag naar school gaan of een DAC bezoeken.

Welke leeftijd
6 tot ca. 16 jaar

Waar bieden we deze zorg 
Op onze locatie Landzicht in Rijssen.                                                                                                                                                                                                     

Voorwaarden
U heeft een geldige beschikking voor zaterdagopvang (begeleiding groep/ maatschappelijke deelname alle leeftijden) nodig, afgegeven door de gemeente Rijssen-Holten. Voor de aanvraag van een indicatie kunt u zich melden bij het zorgloket van de gemeente Rijssen-Holten. Of u heeft een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Informatie over financiering
De begeleiding en zorg bij Siloah worden bekostigd door middel van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de begeleiding en zorg moet u meestal een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten
Wilt u meer weten over zaterdagopvang? Neem dan contact met ons op.

Telefonisch (0548-541880) of via e-mail (j.boertje@siloah.nl)

Via het clientservicebureau: telefonisch (088-2754598) of via de e-mail (clientservicebureau@siloah.nl)