Achtergrond afbeelding
vervolg image

Kwaliteit

DAC de Molenhoek biedt kwalitatief goede zorg. Om deze kwaliteit te bewaken is er een kwaliteitsbeleid en wordt de kwaliteit gecontroleerd in een kwaliteitszorgsysteem. DAC de Molenhoek hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem wat voldoet aan de HKZ-normen.

DAC de Molenhoek heeft het certificaat voor het HKZ-Keurmerk ontvangen.

Kwaliteit en identiteit
De identiteit van DAC de Molenhoek verplicht de organisatie tot het bieden van kwaliteitszorg en – dienstverlening op hoog niveau. Deze kwaliteit is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Het doel van DAC de Molenhoek is om de (kwalitatieve) meerwaarde van identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening aan te tonen.