Achtergrond afbeelding
vervolg image

Privacystatement

Deze website wordt beheerd door DAC De Molenhoek, hierna te noemen DAC De Molenhoek.

Bij bezoek aan deze website kan DAC De Molenhoek gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via bestelling door geeft of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert DAC De Molenhoek uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door DAC De Molenhoek beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

DAC De Molenhoek verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan DAC De Molenhoek heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van DAC De Molenhoek, een bestelling bij DAC De Molenhoek te doen.

DAC De Molenhoek gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan DAC De Molenhoek heeft verstrekt. Als u DAC De Molenhoek om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt DAC De Molenhoek de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een bestelling doet, gebruikt DAC De Molenhoek de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met DAC De Molenhoek gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via j.boertje@siloah.nl.

 

Om ervoor te zorgen dat de website van DAC De Molenhoek goed werkt houdt DAC De Molenhoek bezoekgegevens van haar website bij. DAC De Molenhoek gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. 

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot j.boertje@siloah.nl

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop DAC De Molenhoek uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met DAC De Molenhoek. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

DAC De Molenhoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.