Achtergrond afbeelding
vervolg image

Identiteit

Je kind is kwetsbaar.
En de zorg wordt je uiteindelijk te zwaar.

Loslaten.
En tegelijk… het belangrijkste vasthouden.

Siloah is ontstaan vanuit de bewogenheid om mensen met een handicap, te ondersteunen in dezelfde vertrouwde sfeer zoals thuis. Waarin het belangrijkste, de identiteit, vastgehouden kan worden. Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in onze zorg, ons spreken en in onze huizen. Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het eerlijk omgaan met elkaar, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld. Al deze dingen kunnen we alleen doen in afhankelijkheid van God.

Siloah biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische identiteit. De grondslag van Siloah is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, is dit de basis. De norm en bron voor ons handelen. Onze mensvisie, de visie op lijden, sterven en de eeuwigheid worden daardoor bepaald. Daaruit volgt voor ons de beschermwaardigheid van het leven, ondanks gebrokenheid, ziekte en ontluistering. Ook volgt daaruit voor ons de noodzaak van wedergeboorte en bekering en de opdracht barmhartigheid te tonen ten opzichte van onze naasten. Deze uitgangspunten krijgen vorm in de dagelijkse uitvoering van de zorg en begeleiding aan onze cliënten en in de omgang met elkaar.

Onze identiteit is beschreven in een identiteitsdocument. Binnen onze organisatie bezinnen we ons telkens weer op identiteit. We vinden het belangrijk dat we binnen de organisatie met elkaar het gesprek hierover voeren en hierin met elkaar delen.

Lees hier het identiteitsdocument van van Siloah, onderdeel van Zorggroep Sirjon.

Wilt u meer weten over onze identiteit en de manier waarop dat tot uiting komt in de dingen die we doen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 088 - 27 54 500 of per e-mail info@sirjon.nl.